Muziekvereniging O.Z.O.D. en de jeugd

Een bekend spreekwoord luidt: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Ook voor onze vereniging is dat klinkende waarheid, want zonder aanwas van jeugdleden zal de vereniging op den duur ernstig in haar voortbestaan bedreigd worden.

Maar... daar moet je wel wat voor doen! Ondanks het organiseren van voorspeelmiddagen op de plaatselijke basisschool, open lessen, open repetities, speel mee evenementen, concerten en dergelijke zien we ons leerlingenaantal op dit moment helaas teruglopen...

O.Z.O.D. is dan ook naarstig op zoek naar nieuwe jeugdleden!

De opleiding

Nieuwe leerlingen kunnen na overleg met de jeugdcommissaris van O.Z.O.D. en de desbetreffende leraar starten met de lessen. Na ongeveer 6 maanden, afhankelijk van de vooropleiding en de vorderingen van de leerling, kunnen ze instromen in het leerlingenorkest.

Na plaatsing in het leerlingenorkest zal de leerling binnen een tijdsbestek van ongeveer 2 jaar worden opgeleid voor het A-diploma. Na het behalen van het A-diploma of bij voldoende niveau wordt, na overleg met dirigent en jeugdcommissaris, bepaald wanneer de leerling in het harmonieorkest plaats mag nemen. Na te zijn doorgestroomd naar het harmonieorkest, verwachten wij van de leerling dat hij of zij, wanneer dit wenselijk is, nog een jaar als mentor in het leerlingenorkest zal deelnemen. Verder wordt de leerling gestimuleerd en in staat gesteld om het B-diploma te gaan halen.

Het leerlingenorkest repeteert op maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur, in het Dorpshuis, onder leiding van dirigente Sylvie de Lyon.